“Зомбулуксуз жаркын келечек” семинары

Жакында Ала-Бука районундагы № 37 Үч-Терек жалпы орто билим берүүчү мектебинде социалдык педагогдордун райондук деңгээлдеги семинары болуп өттү. Бул семинарга райондук билим берүү...

Кылымдарды карыткан, Китеп сүйлөйт тарыхтан

Жакында Ала-Бука районундагы китепканачылардын ушундай аталыштагы семинары Назармат Жайлообаев атындагы №14 жалпы билим берүүчү орто мектебинде болуп өттү. Иш чарага...

Абсамат Масалиевдей мекенчил бололу

Сабактын жабдылышы: Проектор (видео роликтер), карточкалар, плакат, Абсамат Масалиевдин сүрөттөрү. Сабактын усулу: Интерактивдүү усул; Сабактын максаты: •Абсамат Масалиевдин өмүр баяны, ишмердүүлүгү менен тааныштыруу; •Окуучулардын...

You’re spoiled for choice when you are choosing an organization that can write essays. They have a wide range of offerings which are able to be customized according to the needs of your school. Some services are cheaper than other services. Many offer no-cost consultations as well as unlimited revisions. Some write my essays services are legit, meaning that the standard of paper is guaranteed. However, some companies offer high-priced services. If you are considering write my essay for me cheap writing your essays yourself, your best bet is to outsource the task to a professional writer.